Keurmerk

Het keurmerk voor Echte Boerderijzuivel garandeert de echtheid van zuivel die op de boerderij bereid is, met de melk van de eigen veestapel.
Er zijn in Nederland nog zo’n 400 melkveehouders die zich hebben gespecialiseerd in het zelf verwerken van de melk op hun eigen boerderij. Het meest bekende product is de rauwmelkse Boerenkaas, die door de Europese Unie beschermd is als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit. Alle overige producten herken je voortaan aan het nieuwe keurmerk.

 

 

Het is de Stichting Zeker Zeeuwse Streekproduct gebleken dat Hoogelandse Boeren Zuivel voldoet aan
alle gestelde criteria (Algemeen en Aanvullend) om voor certificering in aanmerking te komen als
producent, verwerker en verkoper van Zeeuwse melk en melkproducten.
Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct kent aan Hoogelandse Boeren Zuivel het keurmerk
Zeker Zeeuwse Streekproduct toe met het certificaatnummer SPN-ZZ-117
Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig. Dit certificaat is uitsluÍtend geldig voor de
productie, verwerking en verkoop van melk en melkproducten.