Nieuws

 

 
 
 

 

   

September 2015 is de bouw van start gegaan van de ligboxenstal en een zuivelbereidingsruimte.

Er zijn vele voorbereidingen aan vooraf gegaan zoals sleufsilo`s verplaatsen, beplanting verwijderen, vele vierkante meters erfverharding aangelegd, diepe put gegraven met klokpomp erin voor het overtollige water via drainagebuizen uit de bouwput te verwijderen. Dat bleek nodig want de eerste weken tijdens het graven bleef het maar regenen. De Hoogelandse klei afgewisseld met veenlagen is goed zichtbaar.